Strona realizowana w ramach projektu "Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej",
który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
http://kpowes.org.pl